Wrz
30

Bezpłatne kursy językowe dla dorosłych

Na terenie subregionu konińskiego projekt realizowany jest przez szkołę Leader School.

W terminie 10.2019-09.2021 realizowany jest projekt "Szkolenia językowe i komputerowe dla dorosłych mieszkańców wybrany powiatów w Wielkopolsce".

 • Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji komputerowych lub językowych osób z subregionów poznańskiego i konińskiego. Preferowane są grupy osób:
  - w wieku 50+,
  - w wieku powyżej 24 lat (25+),
  - o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3),
  - z miast średnich.
  CO NIE WYKLUCZA UDZIAŁU W PROJEKCIE INNYCH OSÓB.

Projekt realizują:
Fundacja Wrota Edukacji – Edugate (Partner Wiodący),
Leader School Poznań – Winogrady (Partner, firma Jakub Kasperczak) - subregion poznański,
Leader School Gniezno (Partner, firma Leader School Leszek Łukasik) - subregion koniński.

 • Obecnie trwa rekrutacja do kolejnych grup.

Wsparciem objęte będzie 450 osób dorosłych, w tym 243 kobiety w wieku aktywności zawodowej, o niskich kompetencjach TIK lub językowych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę ich podniesienia. Osoby te uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze subregionów: poznańskiego i konińskiego.
W przypadku bezrobotnych lub biernych zawodowo kwalifikować się będą osoby nie starsze niż 74 lata.

 • W subregionie konińskim, realizowanym przez Leader School w Gnieźnie, projekt oferuje wsparcie dla 150 osób w ramach szkolenia językowego (język angielski) na poziomie A1 lub A2.

  Szkolenie językowe obejmuje 120 godzin lekcyjnych.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Leader School
Gniezno, ul. Warszawska 30/3
tel. 698 474 567
mail: gniezno@leaderschool.pl

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH